Hem
Utbildning

Upphandling blir alltmer komplicerat, behovet av utbildning och hög kompetens blir allt större.

Därför erbjuder vi från PPS ett antal utbildningar som kan genomföras t ex internt hos en upphandlande myndighet/enhet, eller i samverkan, lokalt och regionalt.

PPS har under årens lopp genomfört mängder av utbildningar, och har stor erfarenhet av detta, samt mycket kompetenta och erfarna lärare inom området.        Följande utbildningar kan erbjudas:
 • Certifieringsutbildning för inköpare
 • Upphandlingsprocessen
 • Förfrågningsunderlaget
 • Kontrakt
 • Köplagen
 • Avtalslagen
 • Standardavtal
 • Entreprenadjuridik
 • Partnerskapsupphandling
 • Tjänstekoncessioner
 • Erbjudande om internutbildning
 • samt mycket annat inom inköps- och upphandlingsområdet


Företaget         Offentlig Upphandling         Konsultstöd        Utbildning        Skärgårdshuset
Internutbildning

Läs Mera!Luxgatan 7, 3tr
112 62 Stockholm
tel: 070-431 9180
mail:
po-andersson@procurement.se

Certificate of Qualification till PPS
TransQ Id # 202208