Hem
Offentlig Upphandling        

Upphandling blir alltmer komplicerat, behovet av utbildning och hög kompetens blir allt större.

Därför erbjuder vi från PPS ett antal utbildningar som kan genomföras t ex internt hos en upphandlande enhet, med fleras upphandlande myndigheter/enheter i samverkan, eller lokalt och regionalt.

PPS har under årens lopp genomfört mängder av utbildningar, och har stor erfarenhet av detta, samt mycket kompetenta och erfarna lärare inom området.

Du som har behov av konsultstöd kan också vända dig till PPS, i princip oavsett område.
Det kan röra sig om upphandling av städning, kost, hemtjänst, persontransporter, konsultupphandling, varuupphandling eller annat.
Även här besitter PPS inom sitt nätverk en omfattande kompetens och erfarenhet.

PPS utbildar Regeringsrätten, Kammarrätten och Länsrätten i Stockholm, Västmanland, Uppland, Södermanland och Jönköping i Lagen om Offentlig Upphandling.

Ni som vill ha en högkvalitativ utbildning med professionella lärare i Lagen om offentlig upphandling - be att få en offert.
Företaget         Offentlig Upphandling         Konsultstöd        Utbildning        Skärgårdshuset
Luxgatan 7, 3tr
112 62 Stockholm
tel: 070-431 9180
mail:
po-andersson@procurement.se

Certificate of Qualification till PPS
TransQ Id # 202208
Den alltid aktuella LOU-handboken.

Information