Hem
Upphandlingsstöd
                  
PPS kan tillhandahålla stöd vid upphandling i form av upprättande av förfrågningsunderlag, kommersiella villkor, förhandlingar med anbudsgivare och övriga frågor som är aktuella vid en upphandling.


PO Andersson
har bland annat, följande utbildningar och yrkesmässiga erfarenheter.

Utbildning
Socionom
Företagsekonom
Affärsjuridik
Inköpsutbildning
Projektledning
Teknikupphandling

Anställningar
Inköpschef Eskilstuna kommun
Inköpschef Sundbybergs stad
Inköpschef Värmdö kommun
Upphandlingsexpert/inköpschef Nacka kommun

Företaget         Offentlig Upphandling         Konsultstöd        Utbildning        Skärgårdshuset
Luxgatan 7, 3tr
112 62 Stockholm
tel: 070-431 9180
mail:
po-andersson@procurement.se

Certificate of Qualification till PPS
TransQ Id # 202208
Utöver arbetet som inköpschef, upphandlingsexpert har PO Andersson varit och är engagerad som lärare i utbildningar inom upphandlingsområdet av SIPU, Företagsuniversitet, BFAB, EuroForum, Folkuniversitetet, Företagsekonomiska Institutet med flera utbildningsföretag samt enskilda företag. Han har också medverkat vid framtagandet av Sveriges första högskoleutbildning i offentlig upphandling.

PO Andersson har också genomfört certifieringsutbildningar för samtliga kommuner i Skåne och Värmland samt enskilt i många kommuner och landsting samt statliga myndigheter som Folkhälsoinstitutet, Riksantikvarieämbetet med flera.

PO Andersson har under våren 2008 genomfört utbildningar i den nya lagstiftningen (LOU) för Regeringsrätten, Kammarrätten i Stockholm samt Länsrätterna i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Södermanlands län samt Dalarna. Under 2007 genomfördes samma utbildning för Kammarrätten och Länsrätten i Jönköpings län.

I samband med lagstiftningsarbetet kring Offentlig upphandling (LOU) har
PO Andersson som moderator genomfört ett antal hearings på regeringskansliet.

Dåvarande Svenska Kommunförbundet har anlitat PO Andersson som projektledare vid framtagandet av Sveriges första miljövänliga papper samt vid upphandling av rökdykarradioutrustning till Sveriges Brandförsvar.

Den tidigare svenska regeringen utsåg PO Andersson till Upphandlingsexpert i den statliga byggkostnadsdelegationen.

På uppdrag av Nämnden för offentlig upphandling (NOU) skrev PO Andersson en vägledning för offentlig upphandling med namnet ”Vägledning till 6 kapitlet” gamla LOU.

Utöver detta bedriver PO Andersson en omfattande konsultverksamhet med kunder inom stat, kommun och landsting samt offentligt ägda bolag.

Som exempel kan nämnas upphandlingen av ett IT-baserat verksamhetsstöd genom Kommunförbundet Stockholm för socialtjänsten även benämnt ANNA -projektet där PO Andersson hållit i upphandlingen och ansvarar nu för avtalsfrågorna under införandet. 25 kommuner i Stockholm medverkar i projektet.

PO Andersson har också för IT – forum Stockholms räkning genomfört en gemensam mobiltelefoniupphandling för ett stort antal Stockholmskommuner.

Detta är ett axplock av de uppdrag som PO Andersson genomfört under åren.