Hem
Fakta kring  företaget          
                  
Startade verksamheten 1987. Riktar sina tjänster mot såväl offentlig som privat sektor.

Upphandling i offentlig sektor är ett stort område som berör såväl den offentliga sektorn som de leverantörer som vill göra affärer inom denna sektor.         

Ett av de första uppdragen var projektledarskapet vid framtagandet av det första miljövänliga papperet för kopieringsbruk, Munken Panda, vilket startade den lavinartade utvecklingen inom miljöområdet. (Se Bildspel!)

Ett annat projekt var att ta fram den första rökdykarradion för Sveriges Räddningstjänster, som uppfyllde lagstiftningen inom området.

Denna typ av uppdrag har gett ringar på vattnet och innebär idag att företaget har uppdrag inom många olika områden.
PPS har genom åren haft ett stort antal kunder som framgår nedan och dessa har bestått av alla former av stöd inom upphandlings- och utbildningsområdet. PPS har också ett omfattande nätverk av kompetens för olika uppdrag.         
                  
Regeringsrätten
Kammarrätten i Stockholm
Länsrätten i Stockholms Län
Länsrätten i Södermanlands Län
Länsrätten i Västmanlands Län
Länsrätten i Uppsala Län
Länsrätten i JönköpingsLän
IT-Forum Stockholms Län
Nacka Kommun
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Stockholms Stad
Stockholms läns landsting
Göteborgs Stad
Sundbyberg Stad
Södertälje kommun
Botkyrka kommun
Oxelösunds kommun
Västerås Stad
Norrtälje kommun
Danderyd kommun
Kristianstads kommun
Trosa kommun
Strömstads kommun
Bengtfors kommun
Tyresö kommun
Värmdö kommun
Kommuner/landsting i Jönköpings län
Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Södermanland
Kommunförbundet Värmland
Kommunförbundet Jämtland
Södertörns Högskola
Högskolan Falun/Borlänge
Solna/Sundbybergs Utbildningsförbund
Socialstyrelsen
Nutek
Statens Folkhälsoinstitut
Telge Energi
Riksteatern
Tornberget Fastighets AB Huddinge
Banverket
Vägverket
Teracom
        Länkar                  
  • - Konkurrensverket
  • - Kommerskollegium
  • - Swedish Trade        
Företaget         Offentlig Upphandling         Konsultstöd        Utbildning        Skärgårdshuset
Luxgatan 7, 3tr
112 62 Stockholm
tel: 070-431 9180
mail:
po-andersson@procurement.se

Certificate of Qualification till PPS
TransQ Id # 202208