Hem
Företaget         Offentlig Upphandling         Konsultstöd        Utbildning        Skärgårdshuset
Luxgatan 7, 3tr
112 62 Stockholm
tel: 070 736 53 32
mail:
po-andersson@procurement.se

Certificate of Qualification till PPS
TransQ Id # 202208
Sveriges enda fungerande utvärderingsmodul som strikt följer lagen om offentlig upphandling.
Juridiska tips, meddelanden mm.
Offentlig Upphandling        

Upphandling blir alltmer komplicerat, behovet av utbildning och hög kompetens blir allt större.

PPS erbjuder utbildning och konsultstöd vid upphandling, upphandlingsjuridisk rådgivning, gransknings- och revisionsuppdrag.

PPS utbildar Regeringsrätten, Kammarrätten och Länsrätten i Stockholm, Västmanland, Uppland, Södermanland och Jönköping i Lagen om Offentlig Upphandling.

Ni som vill ha en högkvalitativ utbildning med professionella lärare i Lagen om offentlig upphandling - be att få en offert.
Vi stödjer Riksförbundet Hem o Skola
Den alltid aktuella LOU-handboken.

Information
Beställ en specialanpassad (digital) upphandlingshandbok med kvalitetssäkringsmanual.
Maila till
po-andersson@procurement.se